Utbytespaket

Produktionstid är vinstgivande tid. Låt er plattvärmeväxlare ständigt vara i produktion med hjälp av WCR’s utbytespaket. När det är tid för service, skickar vi ett färdigt utbytespaket för omedelbar installation. Produktionsstoppet blir endast den tid det tar att byta ut plattorna.

Returnerade plattor skickas till WCR för att genomgå rekonditionering. Därför är ni alltid säkra på att plattorna ni behöver för ett utbytespaket i framtiden är noga genomgångna och klara för leverans.

Tanken bakom utbytespaket är enkel och kostnadseffektiv. Vi byter era plattor mot våra rekonditionerade plattor.

WCR:s arbetsgång för utbytespaket

1. Ni planerar utbytet och skickar ett plattschema eller lista på aktuellt plattpaket till WCR.
2. Rekonditionerade plattor med packningar skickas till er.
3. Inom två veckor returnerar ni de använda plattorna till WCR.
4. Inga extra kostnader tillkommer, med undantag av följande:
- Om ni inte skickar tillbaka plattorna.
- De returnerade plattorna är av annat material än de som levererats.
- De returnerade plattorna ej blir godkända i våra tester.
Vid dessa förekomster debiteras en extra kostnad.

Kontakta oss gärna för mer information.