WCR Servicedatabas samlar all information om er plattvärmeväxlare

WCR's SDB är ett webbaserat program som ger en samlad översikt av er plattvärmeväxlare. Programmet är enkelt och lättöverskådligt. Genom att inventera, sammanställa och göra informationen tillgänglig via internet får ni tillgång till informationen 24 om dygnet. Allt som krävs är login och lösen. Genom olika användarnivåer gör ni informationen tillgänglig för era medarbetare.