Detta är en plattvärmeväxlare

Ute på marknaden är plattvärmeväxlaren idag känd som den mest ekonomiska och effektiva typen av värmeväxlare. Med dess låga kostnader, flexibilitet, problemfritt underhåll och hög termisk verkningsgrad så är det svårt att matcha någon annan typ av värmeväxlare. Nyckeln till en plattvärmeväxlares effektivitet är dess plattor. Med plattornas vågiga mönster som inducerar turbulent strömning, så åstadkommer den inte bara effektivitet, utan den skapar också en självrenande effekt och minskar därmed nedsmutsningen.

Vågorna på plattor är tillgängliga i olika pressdjup och mönster beroende på applikation. Alla plattor är designade så att turbulens uppstår över hela ytan av värmeöverföring för att få den högsta möjliga värmeöverföringen i samverkan med den lägsta möjliga tryckförlust och tillåta att exakta temperaturer uppnås. Detta innebär liten värmeöverföringsyta, mindre värmeväxlare och ibland även färre värmeväxlare.

En plattvärmeväxlare består av ett antal plattor med gummipackning. Plattorna är placerade mellan en övre bärande stång och en undre styrstång. Plattorna är hoptryckta av bultar mellan en stationär ram del kallad stativplatta och en rörlig ram del kallad tryckplatta. Vätska går in i plattvärmeväxlaren genom en ledning i ramen och distribueras ut till plattorna. Flödet mellan plattorna kontrolleras av placeringen av packningarna.

Plattvärmeväxlare är designad med antingen singel- eller multispårflöde, beroende på användningen. För de flesta ändamål passar singelspårflöde och detta föredras oftast som lösning eftersom alla anslutningar finns på den stationära ramen, vilket gör demonteringen enklare. Multispårflöde är att rekommendera när flödet är lågt, när det börjar närma sig inställd temperatur eller när faktorer som begränsad takhöjd för hantering av stora plattor ska beaktas.

På alla WCR designade plattor, utgör packningarna en perifer tätning, då det separerar produktflödena. Mellanrummet mellan packningarna är fritt till luften, och detta motverkar blandning av vätskor. Detta är en ideal lösning där blandning av produkter inte kan tolereras.

Lätt att ta bort och rengöra

Du tar bort bultarna och flyttar den flyttbara ram delen bakåt. Nu kan plattpaketet inspekteras, tvättas, eller plattorna tas bort för rengöring.

Utbyggbar

En mycket speciell fördel med plattvärmeväxlare är att den är utbyggbar. Ökar dina behov av värmeöverföring löses detta genom att fler plattor läggs till. Ingen ytterligare värmeväxlare behövs i detta fall, vilket spar både tid och pengar.

Hög effektivitet

Plattornas pressade mönster och de relativt små mellanrummen mellan plattorna, så uppkommer mycket hög turbulens vid relativ låg hastighet på vätskan. Detta kombinerat med motsatt riktade flöden resulterar i mycket hög värmeöverföring.

Kompakt storlek

Ett resultat av den höga effektiviteten är att mindre värmeöverförings yta behövs, vilket resulterar i att mycket mindre värmeväxlare kan användas. Jämför detta med motsvarande andra typer av värmeväxlare med samma prestanda. En plattvärmeväxlare behöver endast 20-40% av utrymmet som en tubvärmeväxlare behöver.

Nära uppmätt temperatur

Samma fördel som ger plattvärmeväxlaren dess höga effektivitet, gör det också möjligt att uppnå rätt temperatur, vilket är särskilt viktigt i applikationer med värmeåtervinning och återvinningsprocesser. Det är möjligt att uppnå temperaturer +/- 0,5°C.

Flera funktioner i en singel enhet

Plattvärmeväxlaren kan byggas i sektioner, separerade med skiljeplattor eller med mer komplicerade avskiljare med extra anslutningar. Detta gör det möjligt att värma, återanvända, och kyla en vätska i en värmeväxlare, eller att värma eller kyla flera vätskor med samma kyla - eller värme källa.

Undvik blandning av vätskor

Genom att varje medium är individuellt inkapslade liksom mellanrummet mellan packningarna är ventilerat till luften, elimineras blandning av vätskor.

Mindre nedsmutsning

Mycket hög turbulens uppstår som ett resultat av mönstren på plattorna, de många kontaktpunkterna, och det lilla avståndet mellan plattorna. Kombinerat med den friktionsfria ytan på plattorna så reduceras nedsmutsningen avsevärt jämfört med andra typer av värmeväxlare.

Lägre kostnader

Hög verkningsgrad avseende värmeöverföring betyder mindre värmeöverföring yta och en mindre värmeväxlare, och ibland även färre värmeväxlare.