Service och utbytesprodukter med originalkvalitet

WCR, West Coast Regasketing, startade upp sin verksamhet 1980 i USA med syftet att kunna ge service till kunder med olika fabrikat och modeller av plattvärmeväxlare. 1985 startade vi egen tillverkning av packningar i bästa gummikvalitet och från 1998 pressar vi även plattor till flera olika modeller av plattvärmeväxlare. Vårt produktprogram utökas kontinuerligt.

WCR’s affärssidé bygger på att våra kunder inte skall behöva betala höga priser för att uppnå originalkvalitet och prestanda. Därför är inget uppdrag för litet eller för stort för oss. Detta är något som uppskattas hos våra kunder som återfinns bland såväl mindre lokala företag som stora globala verksamheter.

WCR är en service- och reservdelsleverantör med gott renommé, där grundstenarna är:

  • Stort know-how
  • Bästa materialkvalitet
  • Högsta servicekvalitet
  • Korta leveranstider
  • Konkurrenskraftiga priser

WCR växer stadigt och finns idag representerat i USA, Sverige, Storbritannien, Holland, Tyskland och Korea. Anläggningen Halmstad i Sverige, som startades 1993, består av såväl serviceshop för Skandinavien som centrallager för Europa.