WCR Sweden Miljöpolicy

2019-03-04

Miljöpolicy

WCR Sweden är specialiserad på service av alla typer av plattvärmeväxlare och levererar produkter av högsta kvalitet med korta leveranstider samt konkurrenskraftiga priser.

Personalen på WCR är väl insatta i företagets miljöarbete och strävar efter en ständig förbättring av verksamheten och om möjligt minska mängden kemikalier i processen.

Detta genom att ständigt hålla sig underrättade om de alternativ med mindre miljöpåverkan som presenteras på marknaden. Nya kemiska medel som lanseras och som skulle kunna användas av WCR och som kommer till WCR:s kännedom skall inköpas och utvärderas i vår process.

WCR använder kemikalier i sitt arbete. Vid inköp av kemikalier skall de, av WCR utvärderade produkterna och som funnits fungera med minsta möjliga miljöpåverkan väljas.

För att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan skall vi klara miljökraven genom att vara väl medvetna om de gränsvärden och lagar samt krav som berör vår verksamhet.
WCR arbetar mot att ständigt energieffektivisera.

Uppdaterad 2014-06-10