WCR Sweden AB prioriterar miljön - nytt Miljödiplom 2017

2017-03-03

WCR Sweden AB genomgår årligen miljörevision av utomstående part och har i februari 2017 erhållit förnyat Miljödiplom enligt Svensk Miljöbas. Detta säkerställer att processer, kunskap, hantering och målsättningar är uppdaterade och överensstämmer med kraven i miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. För dig, som kund, säkerställer detta att vår hantering av era plattor och packningar sker i en kontrollerad miljö samt att miljöpåverkande avfall och utsläpp hanteras i överensstämmelse med gällande krav och på bästa sätt.
Tryggt för dig, dina kollegor, era kunder, naturen samt omgivningarna - och nästa generation...