Service på plats

WCR har möjlighet att göra service på plats inom hela Norden. Våra erfarna servicetekniker kan erbjuda hjälp med allt från enkel tvätt med högtryck till CIP, byte av packningar montering av utbytespaket m m.

Med verktyg anpassade för plattvärmeväxlare kan vi effektivt hjälpa till med demontering och montering av era växlare oavsett storlek. Vi har stor erfarenhet av alla slags problem som kan uppstå med er plattvärmeväxlare.

CIP Rengöring

Ett alternativ till att demontera växlaren är att rengöra den på plats med CIP-metoden (Cleaning In Place). Metoden innebär att beläggningar avlägsnas utan att växlaren behöver öppnas. Rengöringen utförs med ett så kallat COMBI aggregat i en sluten krets. En uppvärmd lösning med miljövänliga biologiskt nedbrytbara kemikalier pumpas genom värmeväxlarens primär- respektive sekundärsidor. Den rengörande effekten förstärks med hjälp av en kompressor, vilken avger små luftbubblor som gör att kavitationen ökar. Slutligen spolas växlaren ren innan den återansluts till systemet. CIP-processen med komplett rengöring kan normalt göras inom en arbetsdag.