Rubber materials

Gummimaterial som används till packningar är baserat på en polymer, som är en blandning av olika tillsatser, vilket ger varje recept dess unika egenskaper. Ett gummimaterial som är skräddarsytt för en specifik användning är sällan ett bra material i en annan applikation. För mer tekniskt avancerade produkter, är särskilda material utvecklade för att möta de speciella behoven.

Den viktigaste ingrediensen är polymer, som är från 15 till 70 % (vanligtvis runt 50 %) av det slutliga gummimaterialets vikt.

En blandning kan se ut så här:

Polymer 50 %
Fyllmedel 40 %
Mjukgörare 5 %
Aktivator 2 %
Kurativa medel 1 %
Acceleratorer 1 %
Antioxidanter 1 %

Materialen från WCR är särskilt utvalda och utvecklade för plattvärmeväxlarapplikationer

Livstid
Med tiden åldras allt gummimaterial. Materialets egenskaper försämras och det blir olämpligt för fortsatt bruk. Graden av åldrandet beror på originalkvaliteten på produkten och omgivande miljö. Koncentration och temperatur av vätskor och kemikalier har effekt på den nedbrytningsprocessen. Likväl som variation i temperatur och tryck.

Kemiskt motstånd
Varje gummimaterial har ett unikt motstånd mot olika kemikalier. Polymer och tillsatser är noga utvalda för att klara olika behov och som främjar optimal prestanda.

Höga temperaturer
Vid höga temperaturer kommer gummit att angripas snabbare av de kemikalier som används och av det omgivande syret i luften. Processen kommer att antingen göra gummit hårdare eller göra det mjukare, eller i vissa fall både och. Därför måste det valda gummimaterialet vara motståndskraftigt mot temperaturen i applikationen för att upprätthålla god prestanda och möta beräknad livstid.

Låga temperaturer
Vid låga temperaturer så ökar styvheten och flexibiliteten avtar. Denna förändring påverkar tätningsegenskaperna hos packningen. Allt gummimaterial har en viss lägsta temperatur som måste uppnås för att prestera tillräckligt bra som packning.

Livsmedelsapplikationer
Vid livsmedelsapplikationer finns det krav enligt nationell standard. Det ledande systemet för plattvärmeväxlarpackningar är FDA standard (Food and Drug Administration, USA). Detta system reglerar vilka tillsatser som är tillåtna att använda i gummit och i vilken omfattning, för olika applikationer. Den ställer också krav på vilka tester som behövs och godkänner resultat som försäkrar att standarden uppfylls.For food applications there are demands according to national standards. The leading framework for PHE gaskets is the FDA standard (Food and Drug Administration, USA). This standard regulates which additives are allowed to be used in the rubber and to which extent. It also sets demands on what tests have to be done and approved results to ensure compliance with the standards.

Stark utveckling, material och produktion är våra framgångsfaktorer till kvalitet